iRobot

In het project iRobot ontwikkelen we een multi-bodemsensorsysteem voor robottrekkers. Het systeem kan diverse bodemeigenschappen bepalen en deze omzetten in doelwaarden voor werktuigen.

DLG Feldtage

In juni 2022 hebben we succesvol deelgenomen aan de DLG Feldtage in Mannheim.